Enter your keyword

Modele układów dynamicznych pwr

Modele układów dynamicznych pwr

Podstawowe Skrypty: S1) układów DYNAMIKA-podstawy… (wer. robocza, © PWr): spis, cz1 (R1-3) matematyka, Fizyka, Matlab; cz2 (R4-6) statyczny i dynamiczny BPR CZ3 (R7-9) analiza i projektowanie cz4 (R10-11) układy mimo cz5-6 (R12-17) MODELE operatorowe i człony cz7n (R18-22) linearyzacja i inne ZAL. B. rozwiązanie r.r., sylabus do przedmiotu «metody numeryczne» sylabus do przedmiotu “Systemów Identyfikacja” Sylabus do przedmiotu “MODELE Systemów dynamicznych” Sylabus do przedmiotu “Optymalizacja Systemów” “Sylabus do przedmiotu” Wstęp ne programowania “Sylabus do przedmiotu” Modelowanie i Analiza Systemów “MODELE układów Dynamiki-opis ćwiczeń laboratoryjnych: cele, skrypt, [Stary skrypt], (Sprawozdanie): Literatura uzupełniająca 1) Close, Frederick, Newell; Modélisation et analyse de systèmes dynamiques, Jon Wiley & Sons, 2012 2) Campbell, Chancelier, Nikoukhahng; 2) modélisation et simulation dans Scilab/Scicos avec ScicosLab 4,4; Springer 20103) Tutoriels de contrôle (U. Michigan), w tym przykłady modeli: Tempomat, silnik DC, zawieszenie, wahadło, samolot, Kulka na Belce 4) marcinkowski L.; Numeryczne rozwiązywanie równań rózniczkowych, Uniwersytet Warszawski, 2011 1) rozwiązanie równania różniczkowego, 2) MODELE obiektów, 2-3) Człon oscylacyjny, 3) Simulink, Przykłady Simulink/Scilab, 4-5) układ równań, transmitancje, 6) MODELE obiektów hydrauliczny i cieplnych,-MODELE układów elektrycznych i Mechanicznych, 7) Podstawowe człony Dynamiki (ch. Czas.), 8) Podstawowe człony Dynamiki (ch. częst.), 9-10) analogie, Simscape 11) metody numyczne rozwiązywania r.r. 12-14) MODELE nieliniowe- Podsumowanie, [1] Czemplik A., prezentacje do wykładu i Opisy ćwiczeń na stronie www [2] Czemplik A., MODELE Dynamiki układów fizycznych dla Inżynierów, WNT, Warszawa 2008 (ibuk) [3] “Scilab i MATLAB-Podstawowe zastosowania inżynierskie” (DBC) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclaw ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [4] “praktyczne Introduction do opisu, analizy i symulacji Dynamiki obiektów” (DBC), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław ławskiej, DBC, Wrocław 2012 [5] analiza i symulacja układów Dynamiki na przykładzie obiektów cieplnych, hydraulicznych, elektrycznych i Mechanicznych (Rękopis) [6] METODOLOGIA symulacyjnych Badań Dynamiki obiektów z zastosowaniem pakietów MATLAB i Scilab (Rękopis) Z aksjomatw Grup topologicznych wynika, e Tak okrelone T jest CIGE.